Обавештење о правилима за време одржавања пробног завршног испита

Дана 2. јуна 2020. године због реализације пробног завршног испита забрањен је улаз неовлашћеним лицима и запосленима који нису ангажовани на реализацији завршног испита, а све у складу са Стручним упутством за спровођење завршног испита

Марија Савић, директорка