ПОЗИТИВНО РОДИТЕЉСТВО У ВАСПИТАВАЊУ ДЕТЕТА

Позитивно родитељство обухвата: прихватање детета, што укључује да детету обезбеђујемо доживљај да је вољено без обзира на све, да своју љубав показујемо речима и делима, да разумемо дете и размишљамо о потребама детета у складу са његовим годинама, као и вођење детета кроз ситуације у смислу давања јасних упутстава за очекивано, безбедно и корисно понашање, јасно објашњавамо детету разлоге за захтеве које упућујемо, подржавамо дете и помажемо му да успешно савлада захтеве и изазове, као и да будемо детету позитиван модел понашања. Овде су обрађени и конкретни васпитни поступци родитеља као што су: охрабривање и упућивање похвала детету, награђивање и учвршћивање позитивног понашања, развијање самопоштовања код детета, начин комуникације са дететом, реаговање родитеља у ситуацијама када је дете узнемирено, постављање граница у васпитавању, коришћење последица када дете не поштује правила и договоре, одговори за реаговање на тешке и кризне ситуације, како остати смирен у изазовним ситуацијама, родитељске праксе које треба избећи и праксе које треба изабрати уместо њих.

Линк ка презентацији: Позитивно родитељство у васпитавању детета >>