Радионица „Одлазак у продавницу“

Дана 08.11.2017. за ученике специјалне наставе организована је радионица под називом „Одлазак у продавницу“.
Радионица је организована са циљем да кроз играње улога ученици увежбавају свакодневне животне вештине, које су им неопходне за осамостаљивање и интеграцију у ширу друштвену средину. Ученици су сортирали и паковали робу, постављали цене, правили спискове за куповину, увежбавали одговарајућу комуникацију, баратали различитим новчаним износима, били у улози купца, али и у улози продавца. Увежбавали су куповину према списку, као и куповину по слободном избору у односу на своту новца којом располажу. Имали су прилику да угосте директора школе, помоћника директора и психологе, да им продају по који производ и да са њима по завршетку радионице седе и разговарају. И наравно, након напорног рада, дружење и уживање нису изостали.