БЕЗБЕДНО КОРИШЋЕЊЕ ДИГИТАЛНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

Да бисмо заштитили децу важно је континуирано радити на јачању њихових дигиталних компетенција. Најзначајнију улогу на том путу имају родитељи. Живот у дигиталном добу изискује да код деце развијамо различите вештине као што је решавање проблема, критичко мишљење, креативност, тимски рад, вештине за безбедно и конструктивно коришћење интернета.  

Линк ка презентацији Безбедно коришћење дигиталних технологија >>