Календар уписа 2019/2020.

 • до 25.05.2019.
  Унос општих података и оцена 6. и 7. разреда
 • 10.05 – 13.05.2019. (од 9 до 14 часова)
  Пријављивање ученика за полагање пријемног испита
 • 10. и 13.05.2019. (од 9 до 14 часова)
  Пријављивање ванредних ученика старијих од 17 година за полагање пријемног испита
 • 25. и 26.05.2019. (од 10 часова)
  Полагање пријемног испита у средњим школама у којима се део наставе остварује на страном језику
 • 31. 05 – 02.06.2019. (од 10 часова)
  Пријемни испити у музичким школама
 • 02.06 – 04.06.2019. (од 10 часова)
  Пријемни испити у балетским школама
 • 31.05 – 02.06.2018. (од 9 до 12 часова и од 14 до 17 часова)
  Пријемни испити у уметничким школама ликовне области
 • 01.06.2019. (од 10 до 12 часова)
  Пријемни испити у Математичкој гимназији и математичким одељењима
 • 01.06.2019. (од 14 до 16 часова)
  Пријемни испит за ученике са посебним способностим аза биологију и хемију
 • 02.06.2019. (од 10 до 12 часова – испит из математике; од 14 до 16 часова испит из физике)
  Пријемни испит за ученике са посебним способностима за физику (математика/физика) и пријемни испит за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику (математика)
 • 01. и 02.06.2019. (од 10 до 12 часова)
  Пријемни испит у филолошким гимназијама и филолошким одељењима
 • 01. и 03.06.2019. (од 9 до 14 часова)
  Пријављивање ученика и подношење спортске документације у Спортској гимназији
 • 27.05 – 07.06.2019.
  Пријављивање у школским управама, ванредних ученика старијих од 17 година за упис у средњу школу
 • 05.06.2019. (од 8 часова)
  Прелиминарни резултати пријемног испита у математичким и филолошким одељењима, одељењима за ученике са посебним способностима за физику, одељењима са посебним способностима за биологију и хемију, одељењима за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику и за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику
 • 06.06.2019. (од 8 часова)
  Прелиминарни резултати пријемног испита у уметничким и музичким школама
 • 06.06.2019. (од 8 до 16 часова)
  Подношење и решавање евентуалних жалби ученика на резултате пријемног испита
 • 07.06.2019. (до 12 часова)
  Коначни резултати пријемних испита
 • 17.06.2019. (од 9 до 11 часова)
  Завршни испит – тест из српског (матерњег) језика
 • 18.06.2019. (од 9 до 11 часова)
  Завршни испит – тест из математике
 • 19.06.2019. (од 9 до 11 часова)
  Завршни испит – комбиновани тест
 • 21.06.2019. (од 8 часова)
  Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе
 • 22.06.2019. (од 8 до 16 часова)
  Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у основним школама
 • 24.06.2019. (од 8 до 16 часова)
  Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у окружним уписним комисијама
 • 27.06.2019. (од 8 часова)
  Објављивање коначних резултата завршног испита
 • 28.06.2019. (до 16 часова)
  Упис у музичке и балетске школе
 • 28. и 29.06.2019. (од 8 до 15 часова)
  Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података
 • 03.07.2019. (од 8 часова)
  Провера листе жеља од стране ученика у основним школама
 • 03.07.2019. (од 8 до 15 часова)
  Пријем жалби на изражене жеље и уношење исправки
 • 04.07.2019. (до 12 часова)
  Објављивање званичне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном и техничком сајту
 • 07.07.2019. (од 8 часова)
  Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама
 • 07.07.2019. (до 20 часова)
  Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу
 • 08. и 09.07.2019.
  Упис ученика у средње школе – први уписни круг (осим за упис у музичке и балетске школе)
 • 08.07.2019. (од 8 до 15 часова)
  Предаја попуњене листе жеља са одабраним школама, смеровима гимназија и образовним профилима – други уписни круг
 • 10.07.2019. (до 8 часова)
  Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга
 • 10.07.2019. (до 8 часова)
  Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу
 • 11.07.2019. (од 8 до 15 часова)
  Упис ученика у средње школе – други уписни круг (осим за упис у музичке и балетске школе)

Полагање мале матуре

Српски језик
17.06.2019. понедељак, српски/матерњи језик, од 9:00-11:00 часова

Математика
18.06.2019. уторак, математика, од 9:00-11:00 часова

Комбиновани тест
19.06.2019. среда, комбиновани тест, од 9:00-11:00 часова

Прелиминарни резултати завршног испита

21.06.2019. петак, прелиминарни резултати завршног испита објављују се у основним школама од 8:00 часова
Пријем жалби и решавање по жалбама ученика
22.06.2019. субота, пријем жалби и решавање по жалбама ученика на прелиминарне резултате завршног испита, од 08:00 до 16:00 часова у основним школама
24.06.2019. понедељак, пријем жалби и решавање по жалбама ученика у окружним комисијама, од 08:00 до 16:00 часова

Објављивање коначних резултата завршног испита

27.06.2019. четвртак, објављивање коначних резултата завршног испита до 8:00 часова
Попуњавање и предаја листе жеља у основним школама:
28. и 29.06.2019. од 08:00 до 15:00 часова
Коначан распоред по школама и образовним профилима:
07.07.2019. недеља, од 8:00 часова

Упис ученика у средње школе

08. и 09.07.2019. упис ученика у средње школе од 08:00 до 15:00 часова
Редослед кандидата утврђује се на основу:

Општег успеха од 6. до 8. разреда (60 бодова)
Успеха на завршном испиту (бодова: 13 српски (матерњи) језик + 13 математика + 14 комбиновани тест)