Организација наставе од 19. априла 2021.

Почевши од 19. априла, настава се организује на начин како је то прописано стручним упутствима за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у школској 2020/2021. години за основне и средње школе, од 11. августа 2020. године.

У нашој школи ће рад бити организова у две групе (А и Б), као на почетку школске године.

У понедељак у школу долази група Б.

У оквиру организације непосредног образовно-васпитног рада, веома је важно да се континуирано прате и оцењују ученичка постигнућа на начин који неће додатно оптеретити ученике и наставнике.