РАДИОНИЦЕ ЗА УЧЕНИКЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЕМОЦИОНАЛНЕ ПИСМЕНОСТИ

У петак 13.10.2023. одржане су радионице са ученицима одељења 5.4 и 6.4 : „Идентификовање емоција“ . Ученици су идентификовали различита осећања, пролазећи кроз ситуације које их изазивају (сваки ученик је имао прилику да представи индивидуални доживљај осећања). Ученици су разумели колика је важност осећања јер утичу на то како размишљају и како се понашају, па самим тим и због чега је важно да знају како се осећају. Схватили су да када су свесни својих осећања, могу и да науче како да се носе с њима и како да их изразе. Увидели су да се међусобно разликују по начинима емоционалног реаговања у истим или сличним ситуацијама, као и да свако има могућност избора како ће се понашати када проживљава одређене емоције. Закључили су да дељење осећања са другима доприноси да се људи међусобно боље разумеју.